زنجان

زنجان-استاندار زنجان گفت: نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان برای خرید گندم به کشاورزان زنجانی اختصاص می یابد.

اشتراک در خبرنامه

مشترک خبرنامه شوید

Top